Vizbekötés – a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területe

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön – külön bekötővezetékkel kell megvalósítani.
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű- hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában.
Az ingatlan ivóvíz ellátásának lehetséges megoldásairól, műszaki paramétereiről elvi nyilatkozatban nyújtunk tájékoztatást, melynek kiadásáról a honlapunkról letölthető Elvi nyilatkozat tájékoztatóban olvashat részletesen.
Amennyiben a kezdeményező nem az ingatlan tulajdonosa, szükség van a TULAJDONOS(OK) írásbeli engedélyére, illetve hozzájárulására.
Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.

Az oldalon olvasható információk, első sorban tájékoztató jellegűek! Segítünk, hogy a lehető legtöbb feladatot levegyük az Ön válláró és a legszakszerűbb szolgáltatásunk vehesse igénybe!

1. IGÉNYBEJELENTÉSez az ügyfél feladata

A kitöltött igénybejelentőhőz (I.) mellékelni kell:

 • – tulajdoni lap másolatot, (a TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelel) (1 példány 60 napnál nem régebbi)
 • – földhivatali térképmásolatot (a TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelel)(1 példány 60 napnál nem régebbi)
 • – burkolatbontási nyilatkozat (II.) mely tartalmazza az illetékes közútkezelő nyilatkozatát arról, (II.) hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom, illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételek mentén járul hozzá.
 • – tulajdonosi hozzájárulás(ok) (III.) (több tulajdonos esetén, a tulajdoni lapon szereplő összes tulajdonostól külön nyilatkozaton, vagy a letölthető Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon).
 • – használati jogcím igazolása, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem tulajdonosa (pl. bérleti szerződés).

• Átfutási idő: 15 nap<

2. TERVEK ELKÉSZÍTÉSEez a tervező feladata

 • – tervek elkészítése (átnézeti helyzínrajz, részletes helyszínrajz, hossz-szelvények, keresztszelvény, csomóponti rajzok, forgalomtechni terv elkészítése, hozzájárulások, engedélyek beszerzése, e-közmű, tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai engedély…)

• Átfutási idő: 40 nap<

kérjen ajánlatot a tervezésre a folyamat elindításához itt

3. SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSez a tervező feladata

 • – szolgáltatói hozzájárulás beszerzése a FV Zrt-től, – ez a tervező feladata, a tervezési eljárás része.

• Átfutási idő 15 nap<

kérjen ajánlatot a kivitelezéshez itt

4. AKNA / FOGYASZTÁSI HELY KIALAKÍTÁSAez a kivitelező / ügyfél feladata (előzetes felmérést igényel)

 • – szolgáltatási szerződés megléte után az akna vagy fogyasztási hely kialakítása megkezdhető (V.)
 • – kivitelezői nyilatkozat (ebben jelöli meg a külső vállalkozót , kivitelezőt aki a bekötést elvégzi)
 • – aknaátvétel – az ügyfél kezdeményezi a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél

• Átfutási idő 2-3 hét<

5. VÍZBEKÖTÉS KIÉPÍTÉS / VÍZBEKÖTÉSez a kivitelező feladata

 • munkakezdési, burkolatbontási engedély beszerzés (Önkormányzat) – ez az ügyfél feladata

segítség munkakezdési hozzájárulás beszerzéséhez link

 • kivitelezési munkálatok elvégzése – ez a kivitelező feladata
 • a vízbekötés átadása a Fővárosi Vízművek részére – ez a kivitelező feladata

A felügyeleti szervek szabályzásai alapján, vanak olyan dokumentumok, melyeket kizárólag Ön szerezhet be és tölthet ki. Ezért amennyiben igénybe kívánja venni valamely szolgáltatásunkat, Önnek is lesznek feladatai.

Ezeket a feladatokat, az alábbi felületen tettük jobban átláthatóvá.

Vízbekötési igény esetén, az ügyfél elvégzendő feladatai… itt olvashatóak!

Kérjük alaposan olvassa el a leírásainkat, a szükséges dokumentumokat megfelő példányszámban, minőségben és az elvárt módon töltse ki lletve tárolja! A szolgáltatók, csak a hibátlan és az előírt minőségű / mennyiségű dokumentumokkal dolgoznak.

kapcsolat felvétel:

hello@vizbekotes.hu