Vizbekötés – a Dune Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területe

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön – külön bekötővezetékkel kell megvalósítani.
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű- hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában.
Az ingatlan ivóvíz ellátásának lehetséges megoldásairól, műszaki paramétereiről elvi nyilatkozatban nyújtunk tájékoztatást, melynek kiadásáról a honlapunkról letölthető Elvi nyilatkozat tájékoztatóban olvashat részletesen.
Amennyiben a kezdeményező nem az ingatlan tulajdonosa, szükség van a TULAJDONOS(OK) írásbeli engedélyére, illetve hozzájárulására.
Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.

Az oldalon olvasható információk, első sorban tájékoztató jellegűek! Segítünk, hogy a lehető legtöbb feladatot levegyük az Ön válláró és a legszakszerűbb szolgáltatásunk vehesse igénybe!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

ajánlat kérés tervezésre link

1. ELŐZETES KÖZMŰNYILATKOZATez a tervező feladata

 • (60 napnál korábbi, nem hiteles tulajdonilap másolat, térképmásolat, nyomtatvány)

2. IGÉNYBEJELENTÉSez a tervező feladata

A 2 példányban kitöltött igénybejelentőhőz (II.) mellékelni kell:

 • – tulajdoni lap másolatot, (a TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelel) (1 példány 60 napnál nem régebbi)
 • – földhivatali térképmásolatot (a TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelel)
 • – tulajdonosi hozzájárulás(ok) (IV.) (több tulajdonos esetén, a tulajdoni lapon szereplő összes tulajdonostól külön nyilatkozaton, vagy a letölthető tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon).
 • – használati jogcím igazolása, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem tulajdonosa (pl. bérleti szerződés).

• Átfutási idő: 30 nap<

3. TERVEK ELKÉSZÍTÉSE ez a tervező feladata

 • tervek elkészítése (átnézeti helyzínrajz, részletes helszínrajz, hosszelvények,keresztszelvény, csomóponti rajzok, forgalomtechni terv elkészítése, hozzájáruláok, engedélyek beszerzése)

• Átfutási idő: 40 nap<

4. SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSez a tervező feladata

 • szolgáltatói hozzájárulás beszerzése a DMRV Zrt-től

• Átfutási idő 30 nap

ajánlat kérés kivitelezésre link

5. AKNA / FOGYASZTÁSI HELY KIALAKÍTÁSAez a kivitelező / ügyfél feladata (előzetes felmérést igényel)

 • szolgáltatási szerződés megléte után az akna kialakítása megkezdhető (V.).
 • kivitelezői nyilatkozat (ebben jelöli meg a külső vállalkozót , kivitelezőt aki a bekötést elvégzi)
 • aknaátvétel- az ügyfél kezdeményezi a Duna Menti Regionális Vízművek Zrt.-nél

• Átfutási idő 2-3 hét<

6. VÍZBEKÖTÉS KIÉPÍTÉSEez a kivitelező feladata

 • munkakezdési, burkolatbontási engedély beadása(Önkormányzat) – ez az ügyfél feladata

segítség munkakezdési hozzájárulás beszerzéséhez link

 • bekötés elvégzése – a kivitelező feladata
 • a vízbekötés átadása a Duna Menti Regionális Vízművek részére – ez a kivitelező feladata

A felügyeleti szervek szabályzásai alapján, vanak olyan dokumentumok, melyeket kizárólag Ön szerezhet be és tölthet ki. Ezért amennyiben igénybe kívánja venni valamely szolgáltatásunkat, Önnek is lesznek feladatai.

Ezeket a feladatokat, az alábbi felületen tettük jobban átláthatóvá.

Vízbekötési igény esetén, az ügyfél elvégzendő feladatai… itt olvashatóak!

Kérjük alaposan olvassa el a leírásainkat, a szükséges dokumentumokat megfelő példányszámban, minőségben és az elvárt módon töltse ki lletve tárolja! A szolgáltatók, csak a hibátlan és az előírt minőségű / mennyiségű dokumentumokkal dolgoznak.

kapcsolat felvétel:

hello@vizbekotes.hu